ราคา อะไหล่  (Spare part  price list)

รายการ รุ่น EF01s รุ่น EB01 รุ่น  7speed A1

รุ่น G4

กล่องควบคุม (Controller)

1,160 บาท 1,500บาท 1,500 1,500
ล้อพร้อมมอเตอร์ (Motor wheel) 3,500บาท 4,500บาท

3,800บาท

 (20" wheel with 36V 250W motor)

4,700บาท

(26" wheel with 36V 250W motor)

กล่องใส่แบตเตอรี่ (Batter box)

1,400บาท 1,800บาท

 

เครื่องชาร์จ (charger) 1,100บาท (24V) 1,330บาท (36V) 1,420บาท (42V 2A) 1,420บาท (42V 2A)

battery (lithium)

6,400บาท 6,400บาท

 

รายการรุ่น NJ01รุ่น NJ03รุ่น BE15

รุ่น FT01 

กล่องควบคุม (Controller)

1,250 บาท1,250 บาท1,400บาท2,200บาท
ล้อพร้อมมอเตอร์ (Motor wheel)

4,100บาท

(20" motor wheel 36V 250W )

4,000บาท

(26" motor wheel 36V 250W)

 

4000บาท

8,500บาท

( Fat tire 26" motor wheel 36V 500W) 

กล่องใส่แบตเตอรี่ (Batter box)

1,500บาท1,500บาท

 

เครื่องชาร์จ (charger)1,200บาท (36V)1,200บาท (36V)1,490บาท

Battery (lithium)

6,500บาท(Samsung)10,000บาท(samsung)

 

    รายการ      

   รุ่น ME01

         รุ่นA2W14-20/A8-A9      

                                                                                                                                                       
กล่องควบคุม(Controller)

1,500บาท

1,500บาท

ล้อพร้อมมอเตอร์(motor wheel)

3,800บาท

(20" motor wheel 48V 250W)

เครื่องชาร์จ(Charger)                1,350บาท

1,420บาท

คันเร่ง(Throttle)

800บาท

แบตเตอรี่(Battery) lithium

5,500บาท

5,900บาท

Powered by AIWEB